Newsletter
Podaj swój adres e-mail, jeżeli chcesz otrzymywać informacje o nowościach i promocjach.
Zaloguj się
Nie pamiętasz hasła? Zarejestruj się
Regulamin sklepu

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

www.perfumy-swiata.pl

 

Szanowny Kliencie,

Od 25 grudnia 2014 roku zmieniały się przepisy prawne,w związku z tym informujemy, że zmianie uległ nasz dotychczasowy regulamin sklepu internetowego. Zapewniamy, że oprócz regulaminu w naszym sklepie nic się nie zmienia. 

Sklep internetowy Nel Zapachy Świata działający pod adresem www.perfumy-swiata.pl, prowadzony jest przez: Magdalenę Chmurską z siedzibą w Pabianicach, kod pocztowy 95-200 przy ul. Bracka 62/64 m45, nr NIP 731-168-11-35, nr Regon 101619106

link do CEIDG:https://prod.ceidg.gov.pl/ceidg/ceidg.public.ui/SearchDetails.aspx?Id=e0751079-4ab9-4b76-9939-6c37f98caad9

 

Postanowienia ogólne

Regulamin jest integralną częścią umowy sprzedaży zawieranej z Klientem.
Warunkiem zawarcia umowy sprzedaży Towaru jest akceptacja Regulaminu przez Klienta.
Informacje podane na stronie internetowej Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego. Stanowią one zaproszenie do składania ofert przez Klientów.
Realizujemy zamówienia, które mogą być dostarczone wyłącznie na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
Sprzedajemy tylko i wyłącznie oryginalne towary, pochodzące z autoryzowanych hurtowni. 

Składanie Zamówień

Zamówienia przyjmowane są drogą elektroniczną po wypełnieniu formularza dostępnego na stronie internetowej Sklepu. Można również złożyć zamówienie telefonicznie i przez e-mail.
Warunkiem realizacji Zamówienia jest podanie przez Klienta pełnych danych adresowych ,nr telefonu, e-mail plus dokładną nazwę zamawianego towaru. Sklep potwierdza przyjęcie zamówienia e-mailem.
Do każdego realizowanego zamówienia dołączany jest paragon fiskalny.
Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi z chwilą potwierdzenia Zamówienia przez Klienta poprzez kliknięcie w link potwierdzający w mailu przysłanym Klientowi przez Sklep.
W przypadku, gdy Zamówienie nie będzie możliwe do zrealizowania z uwagi na brak towaru, Klient zostanie o tym niezwłocznie poinformowany, zaś Sprzedawca zwróci w tym czasie otrzymaną od Konsumenta sumę pieniężną za niezrealizowane zamówienie. Zamiast zwrotu pieniędzy Klient może ponadto wyrazić zgodę na wydłużenie czasu realizacji zamówienia lub zakup innego, zamiennego towaru.

Ceny towarów i koszty dostawy

Wszystkie Ceny towarów podawane w Sklepie są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.
Koszt podany przy każdym Towarze jest wiążący w chwili złożenia przez Klienta zamówienia.
Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie Sklepu, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach Sklepu.

Dostawa Towarów

Sprzedawca realizuje Zamówienia w formie przesyłki pocztowej za pośrednictwem Poczty Polskiej.
Wysyłka jest realizowana do 24h-płatność za pobraniem, a w przypadku płatności przelewem bankowym ,od momentu zaksięgowania wpłaty na naszym koncie bankowym- również w ciągu 24h .
Koszty dostarczenia Towaru są podawane na stronie internetowej Sklepu przy składaniu Zamówienia i w sekcji'' Płatności i dostawa''

Sposoby płatności

Klient ma do wyboru następujące formy płatności:

Za pobraniem – przy odbiorze przesyłki od Dostawcy
Przelewem bankowym– wpłata na nasz rachunek firmowy

Reklamacja i gwarancja

Sprzedawca zobowiązuje się dostarczyć rzecz bez wad.
-Obowiązuje dwuletni okres gwarancji. Dwa lata obowiązuje również rękojmia - czyli czas na reklamację towaru z powodu jego niezgodności z umową.
Reklamacje można składać pocztą elektroniczną na adres: nel@perfumy-swiata.pl lub telefonicznie pod nr. 660703655. Składając reklamację prosimy opisać przyczyny reklamacji i wysłać na adres siedziby Firmy reklamowany towar (odpowiednio zabezpieczony przed zniszczeniem)wraz z dowodem sprzedaży. Koszt przesyłki towaru reklamowanego ponosi Kupujący. Reklamacje rozpatrujemy w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci.Odpowiedź na reklamację wysyłana jest na podany przez Kupującego adres e-mail, podany nr telefonu, bądź na adres poczty tradycyjnej.

Opis procedury reklamacyjnej:
1.Kupujący może składać Sprzedawcy reklamacje dotyczące zawartej Umowy pod adresem nel@perfumy-swiata.pl lub w formie pisemnej na adres Sprzedawcy. Poprawnie złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej:
1.imię, nazwisko, adres, adres e-mail Kupującego, nr telefonu.
2.datę zawarcia Umowy stanowiącej podstawę reklamacji,
3.przedmiot reklamacji, ze wskazaniem żądania Kupującego,
4.wszelkie okoliczności uzasadniające reklamację.


Odstąpienie od umowy

Kupujący może odstąpić od umowy sprzedaży w terminie 14 dni , licząc od dnia odebrania towaru przez Kupującego.Przedmiot należy zwrócić, nie później niż w terminie 14 dni od momentu,w którym złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy.Do odstąpienia od umowy będzie potrzebny paragon, bądź inny dowód zakupu - który jednoznacznie potwierdza, iż nabyto towar u danego sprzedawcy (może to być np. wyciąg z karty).Prawo odstąpienia od umowy reguluje USTAWA z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.

Forma odstąpienia od umowy

Zalecamy formę pisemną, wysłaną za pomocą Poczty Polskiej, listem poleconym z potwierdzeniem odbioru. Dopuszczamy również odstąpienie od umowy, które będzie miało formę e-maila.

 

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy:

(Oświadczenie to należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

[DANE SPRZEDAJĄCEGO]
…………………………….
…………………………….
…………………………….

Ja……………………………….niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następującej/ych rzeczy ……….…………………………………………………………………………………………………………., numer oferty……………………………………… .
Data zawarcia umowy to ………………………………………., data odbioru ……………………………………………….… .

 

Imię i nazwisko………………………………………………………….
Adres …..…………………….……..…………………………………….
Data………………………………………………………………………….
…….……………………………………………………………………
Podpis (tylko jeżeli formularz jest wysłany w wersji papierowej)

 

Zwrotu towaru należy dokonywać na adres Sklepu:95-200 Pabianice ul. Bracka 62/64 m45
W przypadku odstąpienia od Umowy Kupującego- Odpowiednio poinformowany konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.
Koszty Towaru wraz z kosztami przesyłki poniesionymi przez Konsumenta przy zakupie towaru przez Konsumenta zostaną niezwłocznie zwrócone przez Sprzedawcę,nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy. Jeżeli Kupujący wybierze sposób dostarczenia inny niż najtańszy oferowany przez naszą Firmę zwykły sposób dostarczenia, nie jesteśmy zobowiązani do zwrotu poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od konsumenta do chwili otrzymania Produktu z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz dostęp do tych procedur:

1.Kupujący będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Łodzi. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.


Ochrona danych osobowych:

W związku z nowymi przepisami RODO prosimy zapoznać się z informacją na ten temat w dziale: INFORMACJA - Ochrona Danych Osobowych na stronie głównej sklepu.

Klient dokonując rejestracji w Sklepie wyraża zgodę na gromadzenie i przetwarzanie przez Sprzedawcę danych osobowych podanych w Zamówieniu w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101 poz. 926 z zm.) wyłącznie w celu realizacji Zamówień.
Klient może wyrazić zgodę na otrzymywanie od Sprzedawcy informacji o charakterze reklamowym i handlowym, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Wyrażenie zgody nie jest warunkiem realizacji Zamówienia.
Klientowi przysługuje prawo do wglądu do treści podanych danych osobowych oraz ich poprawiania, a także żądania usunięcia danych.

Postanowienia końcowe

Zakazuje się osobom korzystającym ze Sklepu (w tym Klientom) zamieszczania w nim treści bezprawnych.

W sprawach nieuregulowanych Regulaminem obowiązują przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w tym w szczególności postanowienia kodeksu cywilnego, ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny oraz ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego.
Regulamin nie wyłącza oraz nie ogranicza żadnych uprawnień Konsumenta, które przysługują mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku sprzeczności pomiędzy postanowieniami regulaminu a bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa, przyznającymi konsumentom uprawnienia, pierwszeństwo mają te przepisy.
Sprzedawca jest uprawniony do wprowadzania zmian w Regulaminie ze skutkiem na przyszłość. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie wraz z ich ogłoszeniem na stronie internetowej Sklepu. Zmiany nie mogą naruszać praw Klienta wynikających z Zamówień złożonych przed wprowadzeniem zmiany.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl